• ภาษาไทย
    • English

เชิญชวนนักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านไอทีโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITC Volumteers(NIV)

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://uso.nbtc.go.th/TH/news-detail.php?newID=33

Date: 
Friday, April 8, 2016 - 08:15