• ภาษาไทย
    • English

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ "เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม"

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 3 ไทยเข้าไว้ ตอน "เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม" ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความสำคัญของพุทธศาสนา และวันสำคัญทางศาสนา ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กรจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยทางงานพัฒนานักศึกษาได้นำเบ้าพิมพ์สำหรับหล่อเทียนพรรษา มาให้นักศึกษา บุคลากร และผู้มีจิตรศรัทธาทั่วไปได้ร่วมเทเทียน หล่อเป็นเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายแก่วัดหัวเขา อ.นาโยง จ.ตรัง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีพ.ศ.2560 ต่อไป โดยมีนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจร่วมเทเทียนเป็นจำนวนมาก

Date: 
Monday, July 3, 2017 - 21:15