• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์ ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประจำปี  ๒๕๖๐

ซึ่งจะเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด  อ.เมือง จ.สงขลา 

Date: 
Friday, January 5, 2018 - 09:00