• ภาษาไทย
    • English

โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

กำหนดการโครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้อง ฉ.101 /ฉ.201/ /ฉ.203 และห้องบัญชีจำลอง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

กำหนดการตามไฟล์แนบ 

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon course.pdf144.18 KB
Date: 
Thursday, March 10, 2016 - 10:45