• ภาษาไทย
    • English

รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time ร้านครูคิด

ลงชื่อสมัคร ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สมัครลงชื่อด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานเท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น.
 

 

 

Date: 
Friday, December 28, 2018 - 10:30