• ภาษาไทย
    • English

ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mrs.Fapilai Taweesinsopa 
ชื่อภาษาไทย       : นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  :  การโรงแรมและการท่องเที่ยว

TEL  : 8503

EMAIL :  fapilai.t@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
  •  
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  •  
 
ประสบการณ์การสอน
  •  
 
งานวิจัยที่สนใจ
  •  
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
  •  
 
ตำรา หนังสือ
  • -
ประสบการณ์การทำงาน
  •