• ภาษาไทย
    • English

มาตรตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา

มาตรตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 

Date: 
Wednesday, May 17, 2017 - 13:30