• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนอาเซียน

น.ส. ณิชกมล คงแสง  นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้เข้าร่วมโครงการ  ASEAN Youth Camp 2014  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ระหว่างวันที่  23-30 เมษายน 2557   มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียนให้แก่เยาวชน เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ประสบการณ์ที่ได้รับ

ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้ไปเข้าค่าย ASEAN YOUTH CAMP 2014 ซึ่งค่ายนี้จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ค่ายนี้เป็นค่ายที่สนุกมากๆ และทำให้ดิฉันได้พบสิ่งใหม่ๆ  สิ่งที่ดิฉันได้รับจากค่ายนี้คือ

1.มิตรภาพจากเพื่อนใหม่ประเทศต่างๆ คือ ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน และเพื่อนๆจากวิทยาเขตต่างๆ

2.ดิฉันได้พัฒนาภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะต้องสื่อสารกับเพื่อนๆและทุกคนเป็นภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาเข้าค่าย

3.ได้ความรู้ใหม่ๆจากการทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ เช่น อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน หาดชะอำ พระปฐมเจดีย์ และสถานที่ต่างๆอีมากมาย

4.ได้พบวิทยากรที่มีชื่อเสียง คือ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล  ดร.ดนุวัฒน์ สาคริก   เชฟเคณฑ์ อาณณฑ์ มะซังหลงและคณะ

5.ได้รับความสนุกสนานและความเป็นกันเองจากทางคณะผู้จัด

6.ได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำ เช่น แกะสลักผักและผลไม้ ทำอาหารเมนูใหม่ๆ

7.ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี อาหาร การทักทาย การแต่งกายของประเทศใน ASEAN 

 

Date: 
Wednesday, June 25, 2014 - 09:15