ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ) สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รับสมัครผ่านระบบ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น!! สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 กุมภาพันธ์ 2567