• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย

รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 

"วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสวรรค์เศรษฐกิจและสังคม"
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562

เอกสารแผนบูรณาการวิจัยปี 2563

เอกสารตามไฟล์แนบ

PSU Phuket International Conference (PSU PIC).

No automatic alt text available.

รวมมิตรเทคนิคการใช้ Word สำหรับงานเอกสารวิชาการและการวิจัย

  • เทคนิค Word สำหรับงานเอกสารวิชาการ และการวิจัย

คู่มือนักวิจัย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารตามไฟล์แนบ

แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

หนังสือรับรองขอทำวิจัยอัตราจ้าง

หนังสือรับรองขอทำวิจัยอัตราจ้าง

แบบประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการวิจัย

แบบประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการวิจัย