ชวนเรียนรู้เรื่องน่ารู้ อาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2567 “


วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตามแนวพระราชดำริ ภาคใต้ (พื้นที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง) จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2567 โดย ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มอบหมายให้อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยนายสันติภาพ ทิพย์ศรี เจ้าหน้าที่ประจำงานวิชาการและวิจัย และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธจัดสวนถาดรักษ์โลก
ภาพ : อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ
ข้อมูล : นางสาวแก่นจันทร์ ชุมดี