ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เดินทางเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก ณ จังหวัดกระบี่


ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เดินทางเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอกได้แก่ โรงแรมฮอลิเดย์ อ่าวนาง บีช รีสอร์ท กระบี่ ,โรงแรมปาหนันกระบี่รีสอร์ท ,โรงแรมซีซีคเกอร์กระบี่รีสอร์ท ,โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง ,โรงแรมเซ็นทารา อันดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่ ,โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนางบีช
รีสอร์ทแอนด์สปา กระบี่ ,โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท และโรงแรม Phulay Bay a Ritz-carlton Reserve ณ จังหวัดกระบี่
โดยการลงนามในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานจริงในสถานประกอบการของนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำงานแก่นักศึกษาและบุคลากรระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้กับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
ภาพ/ข้อมูล : นางสาวแก่นจันทร์ ชุมดี