การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์กรภายนอก กับวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ณ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เดินทางเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอกได้แก่ โรงแรม Amari Phuket , โรงแรม พูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย กะรนบีช และโรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ณ จังหวัดภูเก็ต


โดยการลงนามในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการเรียนการสอนการแลกเปลี่ยนบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการใช้ทรัพยากรภายนอกร่วมกันในมิติของการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ภาพ/ข้อมูล : นางสาวแก่นจันทร์ ชุมดี