ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานบาริสต้าสู่มืออาชีพ