ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพิเศษ รอบที่ 15

🎉 โควตาพิเศษ รอบที่ 15 🎉
*รอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2567
ตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ https://cht.rmutsv.ac.th/th/quota67-14
สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
ผ่านทางเว็บไซต์ : https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
ได้ตั้งแต่วันที่ 5-10 มีนาคม 2567
1️⃣ สามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ได้ระหว่างวันที่ 15-30 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
2️⃣ สามารถทำการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ทางแอพพลิเคชั่นทุกธนาคาร , และเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา.
3️⃣ ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
** ยกเว้นสาขาวิชาการจัดกรนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า จะมีการประกาศเพื่อเซ็นสัญญารับทุนอีกครั้ง **

DEK67 #RUTS #ราชมงคลศรีวิชัย

🚩สาขาวิชาการบัญชี
🚩สาขาวิชาการท่องเที่ยว
🚩สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ

💻ช่องทางติดตามข่าวสารจากเรา…
🌐#CHT : https://cht.rmutsv.ac.th/
🌐#RUTS : https://www.rmutsv.ac.th/
📳TikTok : @chtruts