ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพิเศษ รอบที่ 22