• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อปี 1

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อปี 1 (Graphic Design Basic by Photoshop) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษา(รอบพิเศษ) รอบ 3 แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ให้ทุนเรียนฟรี

ประกาศเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วันที่ 2 -3 เมษายน 2562)

สาขาวิชาการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบพิเศษ