• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ

ประกาศผลการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ

รายชื่อนักศึกษาถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน ให้ดำเนินการรักษาสภาพนักศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

การนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

โดย อ.พิมพิศา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้เข้าการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ  ในหัวข้อ The relationship between compatency of native speaker teacher of english and academic achievement of student. ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมพาพันธ์ 2014  ณ  Hydro Hotel,Penang , Malaysia  โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยวลัยล

เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ Career งานท้าทาย รายได้ดี มีอนาคตมั่นคง


สามารถติดต่อเพิ่มเติมที่ พี่เต้ย ผ่ายพัฒนานักศึกษา สนง.วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ไม่มีประสบการณ์ CPF

เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ Career งานท้าทาย รายได้ดี มีอนาคตมั่นคง


สามารถติดต่อเพิ่มเติมที่ พี่เต้ย ผ่ายพัฒนานักศึกษา สนง.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรับสมัครงาน บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด

บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด   ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2557

รายละเอียดตามไฟล์แนบ หรือติดต่อ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ  

ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา

ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556