• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการส่งเอกสารวิชาการ

ประกาศรับข้อเสนอโครงงานวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศผลการติดตามกิจกรรม 5 ส.

ผลการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ

ประกาศผลการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ

รายชื่อนักศึกษาถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน ให้ดำเนินการรักษาสภาพนักศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

การนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

โดย อ.พิมพิศา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้เข้าการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ  ในหัวข้อ The relationship between compatency of native speaker teacher of english and academic achievement of student. ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมพาพันธ์ 2014  ณ  Hydro Hotel,Penang , Malaysia  โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยวลัยล

เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ Career งานท้าทาย รายได้ดี มีอนาคตมั่นคง


สามารถติดต่อเพิ่มเติมที่ พี่เต้ย ผ่ายพัฒนานักศึกษา สนง.วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ไม่มีประสบการณ์ CPF

เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ Career งานท้าทาย รายได้ดี มีอนาคตมั่นคง


สามารถติดต่อเพิ่มเติมที่ พี่เต้ย ผ่ายพัฒนานักศึกษา สนง.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรับสมัครงาน บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด

บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด   ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2557

รายละเอียดตามไฟล์แนบ หรือติดต่อ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ  

ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา