• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา

ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556

กำหนดการโครงการส่งเสริมทักษะและอบรมวิชาชีพ

Project schedule, skills and vocational training.

  Tuesday, May 14, 2556.

  At f. 107 buildings Commemoration.

  Rajamangala University of Technology, Trang.