• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ สู่อาเซียน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันล้ออายุ 110 ปี พุทธทาส ภิขุ

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา ประจำปี 2559

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"

แจ้งปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 24-25 มี.ค. 2559

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการปรับปรุงระบบระบบสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น.- 21.00 น อาจจะมีผลกระทบการใช้งานระบบเครือข่าย ในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ

โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

กำหนดการโครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้อง ฉ.101 /ฉ.201/ /ฉ.203 และห้องบัญชีจำลอง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.ohm.go.th/jitarsa/

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย ชิงรางวัลนายกรัฐมนตรี

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ตามไฟล์แนบ