• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ ชุ่มฉ่ำใจ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560

แจ้งพื้นที่รับตรวจกิจกรรม 5ส.(ภายใน) ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมมุ้งมิ้ง market

 

จัดทำ big cleaning day ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครโครงการ Leadership Development Programe

แจ้งปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559

แจ้งปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559  ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 - 24.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [ตำแหน่งอาจารย์]