• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดพละนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอความร่วมมือบุคลากร จัดทำ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

        เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความเข้าใจตัวบ่งชี้ คุณภาพแนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

วันนัดพบแรงงาน

Image may contain: text

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ เปิดรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์ ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประจำปี  ๒๕๖๐

แนวฏิบัติ การแต่งกายไว้ทุกข์เดือนตุลาคม

สำรวจผู้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม