• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครื่อข่าย

 

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยฯ ยกระดับความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย เปลี่ยนชื่อ SSID WiFi

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อปี 1

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อปี 1 (Graphic Design Basic by Photoshop) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษา(รอบพิเศษ) รอบ 3 แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ให้ทุนเรียนฟรี

ประกาศเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า