• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์ ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ประจำปี  ๒๕๖๐

แนวฏิบัติ การแต่งกายไว้ทุกข์เดือนตุลาคม

สำรวจผู้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดพละ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจัดการโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

งดจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์