• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับ อาจารย์คุลิกา ธนะเศวตร ครูดีเด่น ประจำปี 2561

 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2560

นายธนพล แก้วสังข์ เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถ “ด้านการพูด” ระดับจังหวัดตรัง

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในะบบราชการ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดพละนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมแต่งอย่างไทย ไทยนิยมยั่งยืน 2561

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561