• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

เปลี่ยนแปลงเรียกเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประกาศเปลี่ยนแปลง เรียกเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรียกเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

ประชาสัมพันธ์โครงการเพียวเลิฟ (Pure Love)

" รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม "

แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ปี 2559

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ สู่อาเซียน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันล้ออายุ 110 ปี พุทธทาส ภิขุ

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา ประจำปี 2559

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"

แจ้งปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 24-25 มี.ค. 2559

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการปรับปรุงระบบระบบสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น.- 21.00 น อาจจะมีผลกระทบการใช้งานระบบเครือข่าย ในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ