• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

โครงการดีๆ สำหรับน้องๆ นักศึกษา

คลิกลงทะเบียน http://www.adprint.co.th/mail%20login%20school1.html

ประกาศผลสอบ RMUTSV Test

ผลคะแนนการสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV Test พื้นที่ตรัง

รับสมัครทุน ป.โท สาขาวิชาการบัญชี

รายละเอียดตามไฟล์

ทุนการศึกษาต่อ ป.โท สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

ตามไฟล์แนบ

ทุนการศึกษาต่อ ป.โท สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

ตามไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประกาศรับสมัครงานและรับสมัครนึกศึกษาฝึกงาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

กำหนดการ กิจกรรมการปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่รั่วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการ กิจกรรมการปรับพื้นฐานการเรียนรู้สู่รั่วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

รายงานจำนวนผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557