• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ปฎิทินการศึกษา สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 2562

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

ณ อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ครั้งที่ 3

รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เปิดรับสมัครนักศึกษา(รอบพิเศษ) รอบที่ 3 แขนงการจัดการนวัตกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษา(รอบพิเศษ) รอบ 3 แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ให้ทุนเรียนฟรี

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ครั้งที่ 2

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561

(กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)