• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

Image may contain: text

3 แอพทำงานที่บ้าน Work From Home ยุคโควิด-19

รับสมัครนักศึกษาโควต้า (พิเศษ) ปีการศึกษา 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IC3

โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 14

BIM Camp ค่ายเถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 2

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(การเกณทหาร) ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล