• ภาษาไทย
  • English

You are here

Home

ข่าวการศึกษา

เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

และการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ครั้งที่ 2 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 

นักศึกษาสาขาบัญชีคว้ารางวัล ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 6

รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา 2/2560

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ในโครงการ CHT นิทรรศการวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ใช้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดการออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกาย

Pages