• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

เชิญชวนนักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านไอทีโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITC Volumteers(NIV)

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายศิลปกรรมยุโรป ครั้งที่ 20

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ว่า ค่ายดนตรีเซ็กสำหรับเยาวชน (Czech Music Camp for Youth) มีกำหนดจัดกิจกรรมค่ายศิลปกรรมยุโรป ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559 ณ Radost Campt เมือง Horni Jeleni สาธารณรัฐเช็ก เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ้ระหว่างกันผ่านกิจกรร

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ”

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาเซียน ประจำปี 2559

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา2559

กำหนดการวัดตัวตัดชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดคำขวัญมหาวิทยาลัยสีเขียว(Green Campus)

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 2558

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(การเกณฑ์ทหาร)

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(การเกณฑ์ทหาร)​

ประจำปีการศึกษา 2558