• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

โครงการค่ายคุณธรรม

 

กำหนดการปฐมนิเทศ

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

ขอเชิญชวนส่งนักกีฬาฟุตซอลคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนการแข่งกันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 15

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา ประจำปี 2559

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตามไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการ ห้องสมุด พี่ให้น้อง ปี 10

       ตามที่บริษัท เดอเบล จำกัด ในเครือบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง ได้ริ่เริ่มโครงการ "ห้องสมุด พี่ให้น้อง" อันเป็นโครงการสนันสนุนโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นต่างๆที่ขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา มาตั้งแต่ พ.ศ.2550 โตรงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างนักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และบริษัทฯ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุดของโรงเรียนในท้