• ภาษาไทย
    • English

เสวนาออนไลน์  (IMTT Talk online RUTS#4) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "สิเกาเล่าเรื่อง

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ข่าวประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมและรับฟัง กิจกรรมเสวนาออนไลน์  (IMTT Talk online RUTS#4) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "สิเกาเล่าเรื่อง : แนวทางการพัฒนา นวัตกรรมการสื่อความหมายคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าและวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”  โดย ผู้ร่วมเสวนา จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1.อาจารย์นัยนา คำกันศิลป์   อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
2.นายสุเมธ รอดรัตน์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง
ร่วมนำเสวนาโดย อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย 
สามารถรับชมได้ในวันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.  ผ่านระบบ Zoom Meeting สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายอภิชาติ คัญทะชา ฝ่ายงานวิสาหกิจวัฒนธรรม เบอร์สำนักงาน      074-3317199 เบอร์มือถือ 087-8826623

Date: 
Monday, October 18, 2021 - 16:00