• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีคว้ารางวัลงาน ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018

ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ "ตลาดนัดวิชาการ" 2018 วันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ 

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเงิน

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างเอกสารทางราชการตามระเบียบสารบรรณ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน RMUTSV BUSINESS PLAN AWARD 2018

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรม MICROSOFT EXCEL

  • รางวัลชมเชยการแข่งขันเกมส์จำลองสถานการณ์ BEER GAME

Date: 
Friday, March 2, 2018 - 11:15