• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “วันสถาปนาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครบรอบ 16 ปี”

งานวิชาการและวิจัย ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และหลักสูตรเทียบโอน ปี 2 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 "

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ในโอกาสได้รับการพิจารณาเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจง ซึ่งได้รับการพิจารณาเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งทางวิชาการ ตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเเละบริการ และขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ ซึ่งได้รับการพิจารณาเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งทางวิชาการ ตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 27 ก

งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยพิธีฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญาบัตร

แจ้งจัดสรรการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกูเกิลคลาวด์(Google Cloud) สำหรับบุคลากร และนักศึกษา/ศิษย์เก่า

ขออนุมัติประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565