• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ฯ ชิงถ้วยพระราชทาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รอบที่ 4 แบบโควตาพิเศษ *รอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2566 ตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ : https://cht.rmutsv.ac.th/th/quota67 สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โควตาพิเศษรอบที่ 3

ประชาสัมพันธ์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันดำเนิน โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการโรงแรมฯ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาศที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ

 

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมนักการจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบาร์เทนเดอร์ ระดับมืออาชีพ

 

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการให้ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖