• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา “พี่ชวนน้องมาเรียน” ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โควตาพิเศษรอบที่ 13

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โควตาพิเศษรอบที่ 12

รับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่2 สําหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

ประกาศเรียกเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โควตาพิเศษรอบที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสนับสนุน ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวชัย วิทยาเขตตรัง     
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสนับสนุน ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โควต้าพิเศษรอบที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โควต้าพิเศษรอบที่ 5

 

ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการราชมงคลสกินไดฟ์อะคาเดมี่ 2566 โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจาก อาจารย์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว