• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  รอบที่ 19 แบบโควตาพิเศษ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
รอบที่ 19 แบบโควตาพิเศษ 
*รอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2566
 ตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ : https://cht.rmutsv.ac.th/th/quota19
1.สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ 27  มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ : https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
2. และสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 
โดยสามารถทำการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ได้ทางแอพพลิเคชั่นทุกธนาคาร , และเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา.

3.ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ

Date: 
Wednesday, June 28, 2023 - 02:15