• ภาษาไทย
    • English

BIM Camp ค่ายเถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 3

 

 

 ดาวน์โหลดโปสเตอร์

BIM Camp ค่ายเถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 3

 

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.6 และนักศึกษา ปวช เพื่อเข้าค่าย

 

ผู้ผ่านการเข้าค่ายมีสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)

แขนงการจัดการนวัตกรรม

แขนงการจัดการนวัตกรรรมการค้า

 

 

Business Innovation Management

คลิกเพื่อสมัครออนไลน์