• ภาษาไทย
    • English

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถเข้าใช้งาน Canva for Education ได้ฟรี

สามารถเข้าใช้งาน Canva for Education ได้ฟรี โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนการเข้าใช้งาน ดังนี้

Date: 
Monday, October 10, 2022 - 16:15