• ภาษาไทย
    • English

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมนักการจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ขอนำเสนอ..
โครงการอบรมนักการจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน
หัวข้อความรู้ที่ท่านจะได้รับ...
บรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “นักการจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน”
“การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และการสร้าง Content”
“การเป็นนักบริการที่ดี”
“การจัดเต็นท์พักแรมและการพายเรือคายัค”
โดยทีมวิทยากรจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เรียนจบ มีเกียรติบัตรรับรอง
ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 1,000 บาทเท่านั้น!! 
ช่องทางการชำระค่าสมัคร ธนาคารกรุงไทย 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เลขที่บัญชี : 918-600-2740
สมัครเลยที่ : https://shorturl.asia/D43iR หรือสแกน Qr Code เพื่อทำการสมัคร
รายละเอียด : https://drive.google.com/file/d/1ETSH8dkspvzLg1J_M3CmXdbc_EjAILmK/view?usp=drive_link 
ติดต่อสอบถาม : อาจารย์จุติมา บุญมี  โทร. 09-5429-7754 / อาจารย์พีรวิชญ์ สิงฆาฬะ โทร. 09-4687-2463

Date: 
Tuesday, July 4, 2023 - 17:30