• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรม ฯ มทร.ตรัง เตรียมความต้อนรับผู้มาเยือน รีสอร์ท @ราชมงคลตรัง ต้อนรับปีใหม่ 2566 

ในระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยว รวมตัวทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง เพื่อเตรียมความต้อนรับผู้มาเยือน เนื่องในวาระต้อนรับปีใหม่ 2566 และเพื่อสะดวกในการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกทักษะทางอาชีพ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจจากน้อง ๆ นักศึกษาที่มาเข้าร่วม.

Date: 
Thursday, December 29, 2022 - 17:30