• ภาษาไทย
    • English

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบาร์เทนเดอร์ ระดับมืออาชีพ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ขอนำเสนอ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบาร์เทนเดอร์ ระดับมืออาชีพ
พบกับวิทยากรพิเศษ คุณธนพล จินดามณี จากร้าน BIT Cafe 
และคุณชยานันต์ ชโยฬาร จากร้าน Lion’s tale Trang
 ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 
ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ที่นั่ง เท่านั้น!! #เรียนฟรี 
สมัครเลยที่ : https://forms.gle/5treiFACyNV939yU8 หรือสแกน Qr Code เพื่อทำการสมัคร
ติดต่อสอบถาม : อาจารย์ปิยะนาถ อรรคไกรสีห์ 
ช่องทางการติดต่อ : โทร. 081-653-5965
E-mail : piyanart.a@rmutsv.ac.th
━━━━━━━━━━━━
หลักสูตรพรีเมียม
เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนจบรับประกาศนียบัตร
#CoastalTourism
#TrainingCenter
#OnlineCourse
#RUTSMOOC
#CHT
#Bartender
#Trang #ตรัง

Date: 
Tuesday, July 4, 2023 - 17:30