• ภาษาไทย
    • English

ประกาศมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติราชการในช่วงสถานการณ์การ covid-19

 

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

กําลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว้าง 34 ประเทศ และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนในหลายประเทศแล้ว เพื่อควบคุมสถานการณ์และการป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว   
ในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

สารอธิการบดี 

ในนามของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากร นักศึกษาทุกคน และขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่าน เราต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำสงครามในครั้งนี้ 


ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

 

Date: 
Wednesday, March 25, 2020 - 12:15