• ภาษาไทย
    • English

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบทความวิจัย รุ่นที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมืออาชีพ ในหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบทความวิจัย รุ่นที่ 1 2565 (เฉพาะกลุ่ม ISI และSCORPUS)”

โดยอาจารย์หรือ นักวิจัยที่สนใจสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564

Date: 
Wednesday, October 20, 2021 - 07:15