• ภาษาไทย
    • English

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง การใช้ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร


May be an image of text that says 'RUTS วิทยาลัยการโรงแรม และการท่องเที่ยว มหาวิทยาสัยทคโนโลยีราชมงคลศรีวัย เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้ระบบ กิจกรรมเสริมหลักสูตร วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น. Meeting ID: 944 6839 4764 Passcode: 882418 เข้าสู Zoom'

Date: 
Thursday, August 26, 2021 - 15:00