• ภาษาไทย
    • English

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้ร่วมบันทึกเทปกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากรและนักศึกษา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้ร่วมบันทึกเทปกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2562 นี้

Date: 
Tuesday, December 25, 2018 - 10:30