• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาท่านใดที่ยังขาดกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ติดต่องานพัฒนานักศึกษา

แจ้งไปยังนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จปีการศึกษา 2561 หากขาดกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ติดต่องานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัย ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 
เพื่อแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

Date: 
Friday, December 28, 2018 - 11:30