• ภาษาไทย
    • English

รับสมัครนักศึกษาการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 13 ภายใต้ชื่อ "สิรินธรวัลลี เกมส์"

ประกาศ แจ้งเพื่อทราบ เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 13 ภายใต้ชื่อ "สิรินธรวัลลี เกมส์"
ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัดังนั้น นักศึกษา บุคลากร ท่านใดที่มีความสามารถ และมีความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่ งานบริหารกิจการนักศึกษา  

Date: 
Friday, January 4, 2019 - 10:30