• ภาษาไทย
    • English

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

กำหนดสอบวันที่ 14-18 มกราคม 2562

หากนักศึกษาคนใดมีสอบรายวิชาทับซ้อนให้แจ้งทับซ้อนภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 นี้เท่านั้น 
หากไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา 

   สำหรับอาจารย์ที่มีรายชื่อคุมสอบทับซ้อน จะประกาศในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 
ที่มา : http://trang.rmutsv.ac.th/trang/th/news/1462-1546568226-379-040119

 

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Friday, January 4, 2019 - 15:00