• ภาษาไทย
    • English

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
คุณจริญาภรณ์ เพชรสามสี โทร.0-7520-4070 / 092-260-0439

Date: 
Tuesday, January 8, 2019 - 14:30