• ภาษาไทย
    • English

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย คุณธารทิพย์ สุวรรณเวลา โทร. 075204070 ,0922600439

Date: 
Tuesday, January 8, 2019 - 14:45