• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ

เมื่อหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาบริหารธุกิจได้ กิจกรรมบริการวิชาการ  โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ ให้แก่ชุมชนบ้านเขาหลัก น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย  โดยชาวบ้านเขาหลัก สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีมากกว่า 50 คน

Date: 
Friday, March 1, 2019 - 10:45