• ภาษาไทย
    • English

ผู้อำนวยการเข้าร่วมรายการเวทีคนตรัง ทาง สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง (สวท.ตรัง) เพื่อออกรายการ เวทีคนตรัง สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz โดยดีเจเจ้านางยอยศพร อรรคไกรสีห์ เพื่อประสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2564  โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่  https://youtu.be/48tsl2FvSgU

สมัครเรียน : https://admission.rmutsv.ac.th/
ภาพ : ดวงพร ง่วนสน นักประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง

Date: 
Tuesday, February 2, 2021 - 15:00