• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนข้าวสู่การทำงาน "บุคลิกดีมีชัยไปว่าครึ่ง"

วันนี้  7 เมษายน 2564 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนข้าวสู่การทำงาน ในหัวข้อ "บุคลิกดีมีชัยไปว่าครึ่ง" พร้อมกับ Workshop  โดยคุณสิตา หวังรชตะรุจ จาก Sita Makeup & Trainer   ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

Date: 
Thursday, April 8, 2021 - 09:00