• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา รักษ์ปูม้า รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (13ตุลาคม)

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 บุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา รักษ์ปูม้า รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (13ตุลาคม) "น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ร.9" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้บุคลากร มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ศูนย์เรียนรู้ปูม้าตรัง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ภายใต้มาตรการ ป้องกัน COVID 19 ซึ่งได้มีการปล่อยพันธ์ลูกปูม้าวัยอ่อนระยะซูเอีย กว่าจำนวน 990,000 ตัว บริเวณชายหาด ณ ศูนย์เรียนรู้ปูม้าตรัง และร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดราชมงคล และหาดวิวาห์ใต้สมุทร 

 

Date: 
Friday, October 15, 2021 - 09:45